Alfonz Paulen

Administrátor šenkvickej farnosti v rokoch 1947 – 1951

Bol odvlečený, týraný, ponižovaný a nespravodlivo odsúdený komunistickým režimom za velezradu. Bol umučený a nedôstojne pochovaný na väzenskom cintoríne v Brne. Ale dúfame, že bol aj oslávený v nebi…

Od roku 1995 sú jeho telesné pozostatky po exhumácii a kremácii uložené pri farskom kostole v Šenkviciach. Diecézna fáza procesu blahorečenia bola otvorená vo farskom kostole sv. Anny v Šenkviciach dňa 11. apríla 2023.

Životopis Božieho služobníka Alfonza Paulena

Deviatnik za blahorečenie Alfonza Paulena

Odkaz na vlastnú stránku Alfonza Paulena