Aktuálne farské oznamy

na 1. pôstnu nedeľu – 18. februára 2024

nedeľa 18. februára – 1. pôstna nedeľa
8.00 hod. + Ladislav a Antónia Strapáčoví, syn Vladimír a starí rodičia
10.30 hod. + Aladár, Emília a Ladislav Ritteroví
15.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty
 
pondelok 19. februára
18.00 hod. + Jozefa Strašiftáková (svätá omša po pohrebe)
 
utorok 20. februára
18.00 hod. + Gašpar (30. výročie) a Aurélia Karlíkoví, starí rodičia Gašpar a Anna, vnuk Jarko a nevesta Gizka
Hneď po omši   Modlitby otcov
 
streda 21. februára
7.00 hod. + Anna a Jozef, deti a ostatní z rodiny
 
štvrtok 22. februára – Katedry sv. Petra, apoštola, sviatok
18.00 hod. + mama Anna Ifčičová (10. výročie) a otec Ladislav a starí rodičia z oboch strán
 
piatok 23. februáraKántrový deň: Za odpustenie hriechov
17.30 hod. Pobožnosť krížovej cesty
18.00 hod. + Peter Hapl a rodičia Ľudovít a Jozefína
 
sobota 24. februára
18.00 hod. + Milan Sloboda, sestra Anna a manžel Štefan, rodičia Augustín a Emília
 
nedeľa 25. februára – 2. pôstna nedeľa
8.00 hod. za farníkov
10.30 hod. + Rozália Maderičová (10. výročie), manžel Jozef a zomrelí z rodiny
15.00 hod. Pobožnosť krížovej cesty
 

Dnes sa pri svätých omšiach spolu so zvončekom koná jarná zbierka na charitu. Nech Pán Boh odmení Vaše milodary pre ľudí v núdzi.

Keďže dnes sa završuje Národný týždeň manželstva, chcel by som o modlitbu popoludňajšej krížovej cesty o 15.00 hod. poprosiť manželské páry. Budem čakať pri bráne kostola od 14.45 hod. a manželom, ktorí prídu, odovzdávam texty jednotlivých zastavení. O týždeň v nedeľu by sa krížovú cestu mohli modliť naši chlapci miništranti. Krížovú cestu sa modlíme aj každý piatok pred svätou omšou so začiatkom o 17.30 hod.

Úmysly svätých omší na marec budem zapisovať zajtra, v pondelok po večernej svätej omši.

V tomto týždni budú jarné kántrové dni. V piatok sa pri večernej svätej omši budeme modliť za odpustenie hriechov ako prípravu na dobrú svätú spoveď. Tejto téme bude venovaný aj príhovor.

Pôstne obdobie prináša viaceré príležitosti na dobročinnosť podľa našich možností a zváženia. Vzadu pri novinách sú k dispozícii Pôstne krabičky pre Afriku a tiež letáky ku kampani Pápežskej nadácie ACN s názvom Pôst pre Ukrajinu. Na výveske je plagát organizácie Mary´s Meals s názvom Pôstna výzva.

Bratislavská arcidiecéza informuje, že každý štvrtok o 17.30 hod. býva svätá omša v kaplnke na Bratislavskom hrade a každú stredu o 16.00 hod. v kaplnke v budove Úradu vlády SR (vstup cez autobránu z Námestia slobody). Tieto omše sú prístupné pre verejnosť.

Na plagáte nájdete informácie o extrémnej krížovej ceste, ktorá sa bude konať v noci 22. marca v dĺžke 37 km na trase Cífer – Modra.

Milodary na kostol tento týždeň činili spolu 410 €. Bohuznámi manželia venovali pre potreby farnosti 200 €. Nech Pán Boh odmení každý Váš dar.

 

 

OBNOVA ČÍTANIA BOŽIEHO SLOVA VO  FARNOSTI ŠENKVICE:

I. Na bočnom oltári Panny Márie (na pravej strane kostola) na pripravenom stojane bude vždy pred svätou omšou kniha s čítaním. Ak bude jedno čítanie, bude tam jedna kniha, ak budú dve čítania (nedeľa, slávnosť) budú tam dve knihy na dvoch stojanoch.

II. Kto si pred svätou omšou vezme knihu k sebe do lavice, znamená to, že berie na seba úlohu prednášateľa Božieho slova – teda službu lektora.

III. Knihu si lektor neberie so sebou na čítanie k ambóne. Tam bude nachystaná druhá kniha, otvorená na správnej strane, s tým istým textom. Kniha na stojane, ktorá sa berie do lavice, je znakom určenia lektora a slúži na prípravu. Text si treba aspoň raz, možno aj niekoľkokrát dopredu prečítať.

IV. Keď lektor prichádza čítať, pod schodíkmi v strede pred oltárom urobí úklon tela na uctenie oltára (teda je to úklon v páse, nie úklon hlavy v krku) a vystúpi k ambóne. Nie je správne kľakanie si ani prežehnávanie sa. Po čítaní lektor zostúpi z ambóny a opäť urobí pod schodíkmi pred oltárom úklon tela na uctenie oltára.

V. Na prvé čítanie lektor neprichádza skôr ako sa skončila predchádzajúca modlitba kňaza. Lektor druhého čítania (nedele, slávnosti) sleduje počet veršov žalmu v knihe, ktorú má pred sebou. Na čítanie prichádza pri opakovaní posledného refrénu žalmu.

VI. Po skončení svätej omše lektor vráti knihu z lavice na stojan na bočnom oltári.

VII. Lektori sa majú obmieňať. Môžeme sa usilovať o ideál, aby tá istá osoba čítala opätovne po dvoch týždňoch. Pozývam do tejto služby; bez ochoty, spoluzodpovednosti a odvahy to nepôjde.

VIII. Ak dve minúty pred svätou omšou (nie skôr) zostane kniha neprevzatá na stojane, prosím, aby situáciu zachránil aj niekto z tých, ktorí čítali prednedávnom.

IX. Ak sa u niekoho objavia vážne nedostatky pri čítaní, osobne, diskrétne prídem za danou osobou a poprosím ju, aby sa ďalej neuchádzala o úlohu lektora.

X. Čítanie prosieb ponecháme miništrantom a môžu prejaviť záujem dievčatá, ktoré by rady čítali prosby a zahrnieme ich do služby.

XI. Lektor má byť vekom na úrovni birmovanca. Prosby môžu čítať chlapci a dievčatá po prvom svätom prijímaní.

XII. Po rozbehnutí služby sa počíta s poskytnutím formácie lektorom pre rast v porozumení Božieho slova a pre jeho správny prednes.

XIII. Tento nový spôsob služby čítania Božieho slova platí v našej farnosti od pondelka 22. januára 2024.