Aktuálne farské oznamy

na 11. nedeľu v cezročnom období – 16. júna 2024

nedeľa 16. júna – 11. nedeľa  v cezročnom období
8.00 hod. + rodičia Michal a Blanka Somorovskí, synovia Milan, Ľubomír, Marián a zať Matej
10.30 hod. za farníkov
 
pondelok 17. júna
18.00 hod. + manžel Titus Dugovič a rodičia z oboch strán 
 
utorok 18. júna
18.00 hod. + rodičia Vojtech a Helena Kukumbergoví, vnuk Mário, syn Pavel, zaťovia Jozef, Ján, Jozef a nevesta Marta
Hneď po omši   Modlitby otcov
 
streda 19. júna
7.00 hod. za dar uzdravenia pre sesternicu Marušku
 
štvrtok 20. júna
18.00 hod. + Michal Granec, manželka Adalbertína, Jozef Smolárik, manželka Rozália a ostatní z rodiny z oboch strán
 
piatok 21. júna – Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
18.00 hod. + Alojz Lančarič a manželka Mária
 
sobota 22. júna
18.00 hod. + Cyprián Rakús (20. výročie) a manželka Anna, syn Milan a zať Vitomír 
 
nedeľa 23. júna – 12. nedeľa  v cezročnom období
8.00 hod. za farníkov
10.30 hod. na poďakovanie Bohu za rodičov a za 50 rokov ich spoločného života
 
 

Dnešnú nedeľu popoludní o 15.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina slávnosť, pri ktorej bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský vysvätí dvoch nových kňazov pre službu v Bratislavskej arcidiecéze. Pamätajme v tomto čase na novokňazov i na modlitbu za nové povolania.

Úmysly svätých omší na mesiac júl budem zapisovať v piatok po večernej svätej omši v sakristii.

Od septembra sa bude začínať nový ročník prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Prihlasovanie bude prebiehať na fare v pondelok 24. júna v čase od 15.30 hod. do 17.30 hod. Príprava sa týka tých, ktorí teraz končia 7. ročník základnej školy, prípadne starších, ktorí na birmovke ešte neboli. Na prihlasovanie je potrebné, aby prišiel kandidát birmovania aspoň s jedným rodičom.

Bratislavská animátorská škola pripravuje otvorenie nového ročníka formácie mladých pre úlohu animátora vo farnosti. Povzbudzujem mladých zvážiť túto možnosť formácie a služby.

V sobotu 20. júla sa o 15.00 hod. v Bratislave na Jakubovom námestí bude konať zhromaždenie a pochod Hrdí na rodinu. Už v poradí 12. ročník tejto akcie chce zdôrazniť význam manželstva a jeho zmysel pre dobro detí. Organizátori srdečne pozývajú rodiny s deťmi i jednotlivcov zaradiť toto podujatie do prázdninového kalendára. Na výveske je plagát k podujatiu a bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.

Milodary na kostol tento týždeň činili 100 €. Bohuznáma osoba venovala dar pre farnosť 200 €. Vyslovujem úprimné: Pán Boh odmeň.