Pohreb

V Šenkviciach sa pochováva na troch cintorínoch: na Dolnom cintoríne, na Hornom cintoríne a na Cerovskom cintoríne. 

Pre vybavenie pohrebu zosnulého príbuzného treba prísť osobne na faru, pričom je správne dopredu sa telefonicky ohlásiť, aby kňaz mohol pripravený a dôstojným spôsobom prijať smútiacu rodinu a vybaviť všetky náležitosti súvisiace s katolíckym pohrebným obradom.

V otázke termínu a času pohrebu je snaha vyjsť čo najviac v ústrety pozostalým príbuzným. Na sväté omše obetované za zosnulých po pohrebe sú vyhradené sväté omše v pondelok večer. Za mimoriadnych okolností môže byť pohrebná svätá omša aj v deň pohrebu ako súčasť rozlúčky.

Zvonenie za zomrelých sa koná odo dňa ohlásenia úmrtia až do dňa pohrebu vždy o 15.00 hod. – teda v hodine milosrdenstva.