Kontakt

Telefón: 033/64 96 789
Farár: Lukáš Uváčik
Mobil: 0910 266 597
E-mail: senkvice@ba.ecclesia.sk

Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šenkvice
Chorvátska 50
900 81  Šenkvice

IČO: 34007628
DIČ: 2021632855
Číslo účtu: SK60 0200 0000 0012 3024 7054

Úradné hodiny nie sú pevne stanovené.

Zaopatrovanie ťažko chorých a zomierajúcich je možné nahlásiť v ktoromkoľvek čase.

V prípade vybavenia pohrebu, nahlásenia krstu, sobáša, inej úradnej záležitosti alebo osobného rozhovoru s kňazom sa treba najprv telefonicky dohodnúť na termíne, aby sa stretnutie mohlo uskutočniť pokojne, v čase, ktorý bude vyhovovať obom stranám.