DJI_0956

Rímskokatolícka cirkev / Farnosť Šenkvice

pod patronátom sv. Anny

Novinky z farnosti

Detský denný tábor s podporou Obce Šenkvice, Farnosti Šenkvice a Združenia mariánskej mládeže sa konal v dňoch od 1. do 5. júla 2024 na pozemku nad farou. Zúčastnilo sa ho 60 detí, ktoré mali možnosť pomocou rôznych aktivít utužiť kolektív, rozvíjať kreatívne myslenie, zdravý životný štýl a v neposlednom rade spoznávať hravou formou život budúceho blahoslaveného Janka Havlíka, ku ktorému sa tematicky viazal tohoročný tábor. V stredu 3. júla deti prežili celodenný výlet na vrch Zobor nad Nitrou. Súčasťou programu tábora bola každý deň svätá omša s príhovorom zameraným pre deti.

Fotogaléria za obrázkom

V deň slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, vo štvrtok 30. mája 2024, sa po večernej svätej omši o 18.00 hod. konala z farského kostola eucharistická procesia po uliciach Obce Šenkvice. Sprievod sa zastavil pri štyroch oltárikoch, ktoré pripravili a vyzdobili obetaví veriaci z úcty a vďačnosti za dar Eucharistie – Ježišovej jedinečnej prítomnosti medzi nami.

Fotogaléria za obrázkom

V nedeľu 26. mája 2024 sa od 17.00 hod. konalo milé priateľské poďakovacie stretnutie na farskom dvore určené pre tých, ktorí sa zapojili do brigádnickej obnovy tohto priestoru.

Fotogaléria za obrázkom

Pri príležitosti sviatku sv. Urbana, patróna vinohradníkov, sa v nedeľu 26. mája 2024 o 14.00 hod. uskutočnil obrad požehnania viníc, o ktorý požiadal miestny šenkvický spolok vinárov. Modlitbu s prosbou o Božie požehnanie, dobré počasie a kvalitnú úrodu sprevádzala dychová hudba Šenkvičanka.

Fotogaléria za obrázkom

V nedeľu 12. mája 2024 pri svätej omši o 10.30 hod. prijalo 47 detí vo Farskom kostole sv. Anny v Šenkviciach prvýkrát Najsvätejšiu Eucharistiu.

Fotogaléria za obrázkom

Voľný prvomájový deň sme využili na spoločný farský výlet. Autami sme spred šenkvického kostola vyrazili do Devína, kde sme si pozreli sútok Moravy a Dunaja pod devínskym hradom. Potom sme turistickou trasou vystúpali k vyhliadkovej veži na Devínskej Kobyle. Deti zaujal bunker a bývalá raketová základňa. Záverom programu bola svätá omša v devínskom farskom kostole aj s krátkym výkladom o histórii.

Fotogaléria za obrázkom

Medzi jarné práce vo farnosti patrila nielen úprava zelene, ale aj obnova farského dvora, ktorej cieľom bolo dokončenie do slávnosti prvého svätého prijímania. V sobotu 20. apríla 2024 spočívala brigáda v čistení zatrávňovacej dlažby, čo začali viacerí pomocníci už počas predchádzajúceho týždňa, keď prišli podľa svojich časových možností posunúť túto drobnú prácu dopredu. 

Fotogaléria za obrázkom

nedeľa Božieho milosrdenstva

Nedeľa Božieho milosrdenstva (7. apríla 2024) bola spojená s malou spoločnou aktivitou. Veriaci po skončení svätej omše mohli pripravenými stužkami vyzdobiť zábradlie smerujúce do kostola, aby tak aj navonok symbolicky vyjadrili vnútornú dôveru v Božie milosrdenstvo a pripomenuli dva lúče vychádzajúce z Ježišovho srdca: krv a vodu. 

Slávenie veľkonočných sviatkov je vrcholom liturgického roka. Fotografie z Farnosti Šenkvice zachytávajú priebeh tohoročných sviatkov od Palmovej nedele s procesiou z námestia za hradbami, cez slávenie omše na pamiatku Pánovej večere na Zelený štvrtok, krížovú cestu vonku v prírode na Veľký piatok a popoludňajšie obrady utrpenia a smrti Pána až po slávenie Veľkonočnej vigílie s obradom svetla a eucharistickou procesiou na oslavu Vzkrieseného Pána a slávnostnú nedeľnú veľkonočnú omšu o 10.30 hod.

Fotogaléria za obrázkom

skch pôstna krabička

V nedeľu 3. marca 2024 sme po popoludňajšej krížovej ceste, ktorú sa modlili naši seniori, privítali návštevu zo Slovenskej katolíckej charity. Dobrovoľníčka Diana, ktorá strávila jeden rok v africkej Ugande spolu s pracovníčkou charitného tímu prišli predstaviť projekt Pôstna krabička pre Afriku. V kostole mali slovnú a obrazovú prezentáciu a potom pred kostolom pri vzájomných príjemných rozhovoroch ponúkli africký čas a rôzne výrobky z charitných centier v Afrike.

pôstna inštalácia

Pôstne obdobie tento rok prežívame s myšlienkou: „Nech spadnú všetky pozlátka.“ Na Popolcovú stredu bolo tejto téme venované zamyslenie pri svätej omši. Pôst znamená nielen zriekanie sa jedla a vecí, ale predovšetkým hľadanie pravdy o sebe, o vzťahoch, o Bohu. V kostole to pripomína aj malá pôstna inštalácia pod oltárom, kde sú namiesto tradičnej fialovej mučeníckej výzdoby symbolicky na zemi nazhromaždené rôzne trblietavé veci, ktoré ležia pred Pánom.

IMG-20240204-WA0005

V nedeľu 4. februára 2024 boli v šenkvickej farnosti na základe dovolenia zo strany bratislavského ordinára ustanovení do služby mimoriadnych rozdávateľov svätého prijímania dve nové osoby: p. Anton Chromík a p. Michal Valko, ktorí sa pridali k doterajším dvom rozdávateľom: p. Františkovi Petrášovi a p. Pavlovi Suchoňovi. Ich úlohou je pomáhať kňazovi pri rozdávaní Eucharistie v kostole počas svätých omší, keď je počet veriacich taký veľký, že by sa príliš predĺžilo slávenie a tiež zaniesť sväté prijímanie v prípade potreby chorým v domácnostiach. 

Uplynulé vianočné obdobie na prelome rokov 2023-2024 zachytávajú fotografie od prípravy kostola, vyzdobovania a upratovania, cez vianočné slávenia, účasť dychovky, žehnanie vody na Zjavenie Pána a obetné dary troch kráľov, až po vianočný koncert Neznámych na trati a ich hostí a záverečné vianočné ďakovné stretnutie všetkých hudobníkov spojené s požehnaním fary.

Fotogaléria za obrázkom 

koledovanie

V sobotu 9. decembra 2023 sa v Kostole Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke, konalo diecézne požehnanie a vyslanie koledníkov Dobrej noviny. Svätú omšu slávil bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský a v jej závere sa koledníckym programom vo veľmi dobrom svetle prezentovali mladí a deti šenkvickej farnosti, keď predviedli svoj kolednícky program na tento rok.

 

roráty

Tri adventné stredy sme tento rok slávili roráty pri svetle sviečok. Tieto skoré ranné sväté omše vychádzajú z biblického vyjadrenia, ktoré sa vzťahovalo na očakávanie Mesiáša: „Roste, nebesia, z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť.“ Roráty sa v Šenkviciach začínali vždy o 6.00 hod. ráno a po svätej omši sa konali spoločné raňajky na fare, ktoré boli príležitosťou tvoriť a zdieľať spoločenstvo, pričom školákom umožnili ísť potom priamo do školy. 

mikuláš

V utorok 5. decembra 2023, v predvečer sviatku sv. biskupa Mikuláša sa v šenkvickom kostole zišli mnohé deti, aby najprv pri svätej omši počúvali o živote a príklade tohto svätca a potom sa s ním stretli a boli obdarované farským mikulášskym balíčkom. 

Na prvú adventnú nedeľu sa za účasti pána starostu Petra Trojnu a ďalších predstaviteľov Obce Šenkvice uskutočnilo predpoludním o 11.30 hod. požehnanie vonkajšieho obecného adventného venca na Chorvátskej ulici, ktorý bude všetkým pripomínať vzácny adventný čas prípravy a očakávania.

Fotogaléria za obrázkom 

V sobotu pred prvou adventnou nedeľou sa na fare uskutočnilo tvorivé popoludnie, počas ktorého vzniklo viacero pekných adventných vencov. V rodinách budú pozývať k modlitbe a pripomínať rodinný kruh, ktorého pevným základom je Boh.

Fotogaléria za obrázkom

V mesiaci november sa šenkvický farský kostol obliekol do farieb. Najprv sme si purpurovou farbou pripomenuli 17. november ako Svetový deň predčasne narodených detí. V ďalšom týždni sme 22. novembra 2023 prežívali Červenú stredu – teda spomienku na kresťanov prenasledovaných vo svete pre vyznávanie svojej viery. Kostol bol zvonka aj zvnútra nasvietený na červeno a po svätej omši veriaci v modlitbovom sprievode prešli s krížom okolo kostolných hradieb a pri štyroch baštách sa v symbolike svetových strán modlili za bratov a sestry trpiacich pre vieru kdekoľvek na svete.  

Fotogaléria za obrázkom

Na slávnosť Všetkých svätých, v stredu 1. novembra 2023 sa popoludní o 15.00 hod. na Dolnom cintoríne v Šenkviciach konala pobožnosť za zosnulých, ktorá bola spojená s pietnou spomienkou na tých občanov Šenkvíc, ktorí odišli do večnosti v období uplynulého roka. Predstavitelia obce spomenuli meno každého z nich a krátku životnú charakteristiku. Predchádzajúcu duchovnú časť tvorili modlitby za duše zosnulých, spojenie s oslávenou Cirkvou prostredníctvom litánií k svätým a povzbudenie pre žijúcich prehĺbiť zmysel svojho pozemského putovania.

Fotogaléria obrázkom 

godzone

V nadšenom dave vyše 5.000 mladých ľudí, ktorí sa v piatok 27. októbra 2023  zúčastnili v bratislavskej Inchebe na evanjelizačnom podujatí Godzone, bola aj skupina asi 30 mladých, prevažne birmovancov, z Farnosti Šenkvice. Oslovujúce podujatie im prinieslo hudbu, tanec, zábavu, ale aj modlitbu, chvály a hlboké svedectvá ľudí, ktorým objavený nový vzťah k Bohu zmenil život. Na záver veľkej šou s hlavnou myšlienkou Nebojte sa!  vystúpil apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli a pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko. 

V nedeľu 22. októbra, ktorá bola nielen misijnou nedeľou, ale aj dňom spomienky na sv. Jána Pavla II., sa konala farská automobilová púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov pri Ladcoch. Počas výstupu sa početná skupina farníkov pomodlila krížovú cestu a potom hore účastníci posilnili telo pokrmom a dušu nielen krásnym výhľadom, ale aj prosbou o príhovor mnohých svätých, ktorých relikvie sa nachádzajú v jednotlivých kaplnkách.

Fotogaléria za obrázkom

 

misijna nedela

Misijnú nedeľu, ktorá pripadla na 22. októbra 2023, sme oslávili podľa farskej tradície sprievodom s obetnými darmi, ktoré niesli deti v „krojoch“ rozličných národov a kontinentov. Deti aj túto nedeľu dostali nálepku do Misijného slovníčka. Tri sviece na nálepke pripomínali chudobu misijných krajín i svetlo Krista, ktoré im misionári prinášajú.

milion deti sa modli ruzenec

V stredu 18. októbra 2023 sa šenkvické deti pripojili k celosvetovej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Zišli sa večer o 18.00 hod. v kostole, aby sa pomodlili päť tajomstiev ruženca svetla za pokoj a mier vo svete. Výzdoba kostola, pri ktorej si na záver urobili spoločnú fotku, ich zároveň pripravila na blížiacu sa misijnú nedeľu. Poďakovanie patrí všetkým deťom, ale najmä ich rodičom, že ich povzbudili prísť a modliť sa spoločne ruženec.

 

V týždni od 25. septembra do 1. októbra 2023 sa v katolíckej Televízii LUX modlili za našu Farnosť v Šenkviciach a zas šenkvickí farníci pamätali v modlitbe na Televíziu LUX. Pri príležitosti tejto duchovnej modlitbovej iniciatívy pod názvom Týždeň s farnosťou vznikol aj krátky dokument, ktorý predstavuje život v našej farnosti. 

Video za obrázkom

Skupinka šiestich miništrantov zo Šenkvíc sa v sobotu 2. septembra 2023 zúčastnila Miništrantskej bodky za letom vo Vajnoroch, rodisku blahoslaveného Titusa Zemana, ktorého život bol príkladom obety za duchovné povolania a vyznačoval sa tiež prekračovaním hraníc. Po privítaní a katechéze saleziána dona Jozefa Luscoňa SDB bola svätá omša vo vajnorskom farskom kostole. Popoludnie patrilo telesnému posilneniu a súťaženiu v netradičných olympijských disciplínach na námestí pri kostole.

Fotogaléria za obrázkom

V sobotu 5. augusta 2023 sa na fare uskutočnila vozíková brigáda zameraná na odvoz rôzneho odpadu z fary a farského pozemku. Viacerí muži prišli pomôcť a tak preukázali nielen svoju ochotu, ale aj spolupatričnosť so šenkvickou farnosťou. Za niečo vyše hodinu bolo všetko hotové a dalo sa konštatovať, že brigáda splnila svoj cieľ a bola úspešná v plnom rozsahu.

Fotogaléria za obrázkom

anna

V nedeľu 23. júla 2023 sa slávili farské hody pri príležitosti sviatku sv. Anny, ktorý pripadá každoročne spolu s jej manželom Joachimom na 26. júla. Obec Šenkvice pripravila niekoľkodňový bohatý kultúrno-spoločenský program. V nedeľu sa o 10.00 hod. vo farskom kostole aj za účasti pána starostu obce Petra Trojnu slávila hodová svätá omša, pri ktorej bola spomenutá myšlienka starých rodičov a seniorov. Svätej Anne sa osamelosť staroby zmenila na najväčšie požehnanie: dcéru Máriu a jej syna Ježiša, v ktorom mohla stará mama Anna vnímať ľudskú potešujúcu blízkosť i najväčšiu Božiu milosť.

Prvý júlový týždeň sa na farskom pozemku pri kostole konal letný denný tábor. Deti zo Šenkvíc a ich kamaráti prežili pod vedením animátorov spoločný intenzívny čas hier, zábavy, súťaží, ale aj duchovného programu.  Každý deň mali svätú omšu a v stredu, na slávnosť sv. Cyrila a Metoda ich čakal autobusový výlet na hrad Hrušov. Hlavnou témou tábora bol biblický príbeh o Mojžišovi, ktorý vyviedol Izraelitov z egyptského otroctva do vlastnej krajiny, na slobodu. Úprimná vďaka patrí deťom za spoločenstvo, všetkým animátorov za obetavú starostlivosť a podporovateľom tábora za ich pomoc.

Fotogaléria za obrázkom

V sobotu 1. júla 2023 pri večernej svätej omši nový dekan Dekanátu Pezinok – dp. Roman Stachovič, farár v Grinave, podľa ustanovujúceho dekrétu a rozhodnutia Mons. Stanislava Zvolenského uviedol do úradu farára v Šenkviciach dp. Lukáša Uváčika. Súčasťou svätej omše bolo obnovenie kňazských sľubov, vyznanie viery a prísaha vernosti. V závere zástupcovia miestnych veriacich pozdravili a privítali nového farára v Šenkviciach.

Fotogaléria za obrázkom

Mesiac jún 2023 sa v šenkvickej farnosti niesol v znamení postupných rozlúčok s dp. farárom Michalom Pokopcom, ktorý tu pôsobil od roku 2007, teda celkovo 16 rokov. V nedeľu 18. júna 2023 prišiel bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský sláviť svätú omšu do Šenkvíc, počas ktorej poďakoval dp. farárovi za jeho celoživotné kňazské pôsobenie pri jeho odchode na odpočinok. V nedeľu 25. júna 2023 sa konala rozlúčka s vedením a žiakmi miestnej školy.

Fotogaléria za obrázkom